Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ἔχουν σχέσι οἱ Anonymous μέ τό διπλό φονικό;

Τῖς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ὀκτωβρίου παρουσιάστηκε ἕνα ταινιάκι ἀπὸ τοὺς Anonymous  ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ εὐθαρσῶς.

Κι ἐπεὶ δὴ μὲ τὸ θέμα τῶν συγκεκριμένων ἔχω …θέμα, διότι δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθῇ κάτι γιὰ τὸ ποιοὶ κρύβονται ἀπὸ πίσω τους, 
θὰ ἤθελα νὰ τὸ ἐξετάσουμε κάπως …ἀναλυτικότερα τὸ ζήτημα.


https://www.youtube.com/watch?v=TFeCAHaVKFs


Ποιοί εἶναι λοιπόν αὐτοί οἱ Anonymous πού ἀπειλοῦν μέ θάνατο καί καταστροφή;
Ποιοί εἶναι αὐτοί πού γνωρίζουν ἐγκλήματα, γιά τά ὁποῖα ἔχει καταδικαστῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή καί δέν μᾶς τά γνωστοποιοῦν;
Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ ὑπερασπίζονται ἐγκληματικές φυσιογνωμίες, σάν τήν Κανέλλη, ἡ ὁποία δίδει συνθήματα ἐμφυλίου;


https://www.youtube.com/watch?v=uCEzneAUjv0

Μήπως τελικῶς κι αὐτοί καί ἠ Κανέλλη ἀνήκουν στόν αὐτόν «ἰδεολογικό» χῶρο; Τόση ταὐτισις πιά… Σκιάχτηκα…
Ἔχετε ἀναρωτηθῆ ἄρα γέ γιά τήν προέλευσι αὐτῆς τῆς ὁμάδος; Ἔχετε βρῇ κάποιαν ἄκρη της; Κάποιαν πληροφορία πού νά δίδῃ στίγμα γιά τό εἶδος της;
Ἐγὼ δὲν ἔχω βρῇ κάτι, ὅσο κι ἐὰν τὸ προσπάθησα. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι δυνατόν, μέσα σέ ἕναν κόσμο πού τά πάντα παρακολουθοῦνται, μέ πρώτο καί κυριότερο τό διαδίκτυο, νά μποροῦν κάποιοι νά ξεφεύγουν ἀπό τήν παρακολούθησι κι ἀπό τίς ὅποιες ἀρχές τό ἐλέγχουν; Γιὰ νὰ τὸ ἐπεξεργαστοῦμε λίγο αὐτό…
Εἶναι δυνατόν ποτέ νά μπορῇ κάποιος μέσα ἀπό τό διαδίκτυο νά ἀσκῇ τρομοκρατία καί νά μήν ἐντοπίζεται; Ἰδίως σέ ὅσα ἀφοροῦν στήν χώρα μας; Παρὰ εἶναι …ῤομαντικὸ σὰν ἰδέα… Ἄς ξυπνήσουμε… Αὐτὰ οὔτε στὰ παραμύθια συμβαίνουν… Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς εἶναι ἐδῶ καὶ ἐγὼ εἶμαι …ἐλέφας, ἐὰν αὐτοὶ ἀποδειχθοῦν …ἀνεξάρτητοι!!!
Πιστεύει κάποιος, εἰδικῶς μετὰ ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα, πώς οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι δέν θά κάνουν τά πάντα γιά νά μᾶς κρατήσουν δεσμίους, πρό κειμένου νά ὁλοκληρώσουν τό πλιάτσικο;
Κι ἀκριβῶς τήν στιγμή πού ἐμεῖς πᾶμε νά ἀπεξαρτηθοῦμε, κατὰ ἕνα τμῆμα τῶν ὑποχρεώσεων πού μᾶς ἔχουν φορτώσῃ, νά ἐμφανίζονται αὐτοί πού θέλουν νά ἀνακόψουν τήν πορεία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἔτσι, στό ἄσχετο; Καί δέν ἔχουν σχέσι τά μέν στοιχεῖα μέ τά δέ;
Νὰ ἐξηγηθῶ, γιὰ τὰ ὅσα ἰσχυρίζομαι…
Τὸ Ἀντωνάκι ὅταν κατάλαβε πὼς τὸν παρατοῦν τὰ ἀφεντικά του ἔκανε τὴν μεγαλυτέρα κωλοτούμπα ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἐστράφῃ ἀμέσως πρὸς τὴν Ῥωσσία καὶ μέσα σὲ 24 ὧρες εἶχαν ὅλα τελειώσῃ… Καὶ ἀγωγοὶ Μπουργκᾶς Ἀλεξανδρουπόλεως ὁλοκληρώνονται… Καὶ ἀνοίγει ἡ ἀγορά μας γιὰ τοὺς Ῥώσσους… Καὶ φθηνότερα καύσιμα θὰ μᾶς δίδουν…

Ὅλα τελειωμένα… Ὅλα… (Καὶ ναί, ἠ μοναδική του κίνησις ὑπὲρ Ἑλλάδος ἦταν αὐτή!!! Νὰ τὸ θυμόμαστε!!!)
Ὅλα; 
Λάθος… Ὄχι ὅλα… 
Τὸ ἴδιο βράδυ ἄγνωστοι ἐπετέθησαν καὶ δολοφόνησαν δύο νέους ἀνθρώπους, ποὺ ὅλως «συμπτωματικῶς» ἦταν καὶ μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. 
Χμμμ…
Μήπως παρά εἶναι πολλές οἱ συμπτώσεις γιά νά περάσουν ἔτσι, ἀδιάφορα;
(Νά θυμηθοῦμε μήπως καί τό ἄλλο σκηνικό μέ τόν Γρηγορόπουλο πού «ὅλως τυχαίως» συνέπεσε μέ τίς πρῶτες ὑπογραφές τοῦ Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρουπόλεως; Κι ἄλλη σύμπτωσις βρέ; Κι ἔως ποῦ θά φθάσουν αὐτές οἱ συμπτώσεις πιά;)
Τί ἄλλο συνέβῃ;
Αὐτομάτως ἔκλεισε τὸ ΙΝΤΥΜΙΝΤΙΑ. Ὄχι μισὴ ὥρα ἀργότερα. Οὔτε δύο ὧρες νωρίτερα. Τὴν ὤρα τοῦ φονικοῦ. Ἀκριβῶς… Περίεργον κι αὐτό;
Χμμμ…
Καὶ φυσικὰ τὸ κτύπημα τῶν δολοφόνων, κατὰ πῶς διαβάζω, ἦταν ἐπαγγελματικό.
Δῆλα δὴ ἔχουμε μέσα στὶς κοινωνίες μας ἐπαγγελματίες φονιάδες… Δῆλα δὴ ἔχουμε ψυχροὺς ἐκτελεστές…
Δῆλα δὴ ὁ φασισμὸς ἐκφράζεται ἐλεύθερα, κι ἄνευ τιμωρίας, σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο…
Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι συμπτώσεις…
Ὅπως ἐπίσης συμπτώσεις εἶναι ποὺ ἐκείνην εἰδικῶς τὴν ἡμέρα «ἔτυχε» νὰ ἀπουσιάζῃ τὸ περιπολικὸ ποὺ ἐστάθμευε ἔξω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ κτίριο, γιὰ τὴν φύλαξί του.
Ὅπως συμπτώσεις εἶναι τὸ ὅ,τι ὁ Δένδιας, ὄχι ἡ κυβέρνησις, ὁ Δένδιας ζήτησε μόλις λίγες ὧρες πρὶν νὰ παραδόσουν τὰ ὅπλα τους οἰ βουλευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. 
Ὅπως συμπτώσεις φυσικὰ εἶναι τὸ ὅ,τι τὸ κτύπημα ἦταν «τυφλό»… Ἤθελαν νεκρούς… Ἀθώους νεκρούς… Διότι τὰ μέλη τοῦ οἰουδήποτε κομματικοῦ μηχανισμοῦ, παγκοσμίως, ἀθῶα εἶναι. Οἱ ἐγκέφαλοι εἶναι τὸ πρόβλημα….
Ὅπως ἐπίσης συμπτώσεις εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς «ἀμέσου» ἀνευρέσεως τῆς μηχανῆς τῶν δραστῶν.
Μίας μηχανῆς, ποὺ ναὶ μὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τῶν δραστῶν, ἀλλὰ δὲν ἦταν, ἐφ΄ ὅσον ἐστάθμευε ἤδη μερικοὺς μῆνες σχεδὸν δίπλα στὸ τοπικὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα…
Ὅπως ἐπίσης σύμπτωσις εἶναι ὁ «ἐντοπισμὸς» τῆς μηχανῆς, σὲ ἕνα κράτος ποὺ χάνονται μηχανὲς καὶ δὲν βρίσκονται ποτέ.
Μήπως κάποιος πασχίζει νά μᾶς ῥίξῃ στάκτες στά μάτια μας; Καί μήπως αὐτός ὁ κάποιος δέν εἶναι κάποιος «τυχαῖος»; Καί μήπως αὐτός ὁ κάποιος ξέρει ποῦ στοχεύει; Ἔ; (Καί μήπως κατέχει πολύ «νευραλγική θέσι»; Καί μήπως γνώριζε; Καί μήπως συμμετεῖχε στόν σχεδιασμό; Καί μήπως νά θυμηθοῦμε τό ἀντίστοιχο κτύπημα τοῦ Λαμπράκη;)
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτά.
Εἶναι κι ἄλλα, πολὺ «περίεργα»  ἐπίσης.
Γιατί αὐτοί οἱ Anonymoys κτυποῦν μόνον ὅταν συμφέρῃ τούς παγκοσμιοποιητές; 
Γιατί κτυποῦν  μόνον στόχους πού ἀφοροῦν σέ ἀντιδράσεις κατά τῆς παγκοσμιοποιήσεως;
Γιατί αὐτοί οἱ Anonymous  δέν σκοτίστηκαν γιά τό πρόβλημα τῆς Θράκης;  Ἤ τοῦ στρατοῦ μας πού διαλύεται; Ἤ τῶν συνόρων μας πού καταπατῶνται; Ἤ τῶν ἀντισυνταγματικῶν νόμων; Μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγή τούς ἔτσουξε; (Καὶ ἠ σελίδα τοῦ ὐπουργείου παλαιότερα… ποὺ τὴν ἔριξαν!!! Μεγάλη ὐπόθεσις!!!)
Θέλουν πράγματι νά σώσουν τήν ἀθρωπότητα; Καί γιατί δέν στρέφονται κατά τῶν πραγματικῶν ἐχθρῶν τῆς ἀνθρωπότητος; Γιατί έστιάζουν σέ μίαν τόσο δά μικρή κουκκίδα τοῦ χάρτου; Ὅλα τά κακά τοῦ πλανήτου ἀπό ἐδῶ ξεκινοῦν;
Νά τους ἐξηγήγήσῃ κάποιος πώς μέ πληθυσμό 10 ἐκατομμυρίων, καί μέ ποσοστό 15% τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, δῆλα δή ἄς ποῦμε, 1,5 ἐκατομμύριο ψηφοφόρους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὁ πλανήτης τῶν 7,5 δίς δέν κινδυνεύει; 
Τόσο ἠλίθιοι εἶναι ἤ τόσο ἐντεταλμένοι; Ἔ;
Εἶναι κι ἄλλα, ποὺ δὲν θὰ καταπιαστῶ μαζύ τους σήμερα. 
Μόνον μία ἀκόμη σημείωσις.
Ἐὰν προσέξατε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ μΠατΣΟκ, ὅταν τὸ ἔπαιζε ΠΑΣΟΚ, δὲν ἦταν ἡ ΝουΔούλα  ἀλλὰ ἡ ἀριστερά. (Ἀργότερα ἔγινε ἡ ΝουΔούλα ὀ ἐχθρός τους ἀλλὰ ἀπεδείχθῃ στὴν πορεία τὸ πόσο «ἐχθροὶ» ἦσαν οἱ ἐν λόγῳ κομματικοὶ μηχανισμοί!!!)
Ὁμοίως, ὁ μοναδικὸς ἐχθρὸς τῆς ἀριστερᾶς οὐδέποτε ἦταν ἡ δεξιά. Τὸ μΠατΣοΚ ἦταν, μὲ ὅλες του τὶς μεταμορφώσεις καὶ παραμορφώσεις. 
Γνωρίζετε μήπως τό γιατί; 
Μὰ διότι ἡ ταὐτοσημότης τῆς ἰδεολογίας τους ἦταν αὐτὴ ποὺ τοὺς διεχώριζε. Ὁ πραγματικὸς ἐχθρός, πολιτικά, δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ σὲ χωρίζει ἰδεολογικὴ ἄβυσσος μαζύ του ἀλλὰ αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖον εἶστε οἱ δύο διαφορετικὲς πλευρὲς τοῦ αὐτοῦ νομίσματος.
Γιὰ νὰ περάσουμε ὅμως καὶ στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.
Ποιός εἶναι ὀ μεγάλος ἐχθρός τῆς ἀριστερᾶς; Ἡ Χρυσῆ Αὐγή.
Ποιός εἶναι ὁ μεγάλος ἐχθρός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Ἡ ἀριστερά. 
Γιὰ νὰ «σκαλίσουμε» λίγο τὶς ἰδεολογίες τους… Μήπως συζητᾶμε γιά τίς δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος;
Μήπως συζητᾶμε γιά τόν σοσιαλισμό σέ δύο διαφορετικές ἐκδόσεις; 
Μήπως τελικῶς ἔχουμε νά κάνουμε μέ τό ἴδιο ἀκριβῶς ἀντικείμενον;
Λέω, μήπως;
Ἄρα, τί ῤόλο παίζουν οἱ Anonymous; Τά πρωτοξάδελφά τους κτυποῦν;
Ἄρα; Ἄρα… Τί;
Υ.Γ.1. Ὄχι, δὲν εἶναι πίσω ἀπὸ τὸ δολοφονικὸ κτύπημα ἠ Χρυσῆ Αὐγή. Αὐτὸ τῆς ἔλειπε… Ἄλλοι εἶναι… Κι αὐτοὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν χρηματοδότες, ὀνόματα καὶ συμφέροντα. Καὶ δυστυχῶς, αὐτὰ τὰ συμφέροντα δὲν εἶναι οὔτε ἀνθρωπιστικὰ οὔτε εὐγενικά. Παραμένουν ἐλεγχόμενα, ὑπηρετοῦν συγκεκριμένες σκοπιμότητες καὶ ἐξυπηρετοῦν ὁλίγους, συνήθως πολὺ φουσκωμένους, λογαριασμούς…
Υ.Γ.2. Φονιάδες εἶναι. Σκέτο.
Ποιοι θέλουν να γίνουμε πολυπολιτισμικοί;

www.youtube.com

 

Πηγή: http://filonoi.gr/2013/11/04/f-exoyn-sxesi-oi-anonymous-me-to-diplo-foniko/

1 σχόλιο:

Tα θέματα που αναρτούμε δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα .
Μας στέλνονται απο διάφορα σαιτ μπλογκ και αναγνώστες.
Η ελεύθερη σκέψη απο το 2010 έχει παραμείνει στη μπλογκόσφαιρα αταμπέλωτη και ανεξάρτητη χωρίς κλίση σε κάποιο πολιτικό κόμμα και έτσι θα συνεχίσει .
Θα παρακαλούσαμε στα σχόλια να μη γράφετε με Greeklish .