Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Απίστευτο : Στο 1,28 τρις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τα έτη 2015 και 2016 !

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, ο βραχυπρόθεσμος κρατικός δανεισμός της χώρας μας εκτοξεύεται σε ιλιγγειώδη επίπεδα μετά το 2014 και κυρίως για τα έτη 2015 και 2016. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, για τα δύο τελευταία αυτά χρόνια, το 2015 και το 2016, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ξεπερνά το 1,28 τρισεκατομυρίων ευρώ !

Οι κρατικοί φορείς που δανείστηκαν τα εξωπραγματικά αυτά ποσά, δεν είναι γνωστοί αφού δεν καταγράφονται στον προϋπολογισμό, ενώ επίσης δεν είναι γνωστά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα οποία τα δανείστηκαν και τα αποπληρώνουν.
Μια ομιχλώδης εικόνα σκεπάζει την τερατώδη οικονομική υποδούλωση της χώρας στους δανειστές. Διαφαίνεται ότι, εκατοντάδες δις ευρώ ανακυκλώνονται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς κανείς να γνωρίζει τη διαδρομή τους. Το όλο σκηνικό φαντάζει ως ένα τεράστιο «πλυντήριο παραγώγων» όπου ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «ξεπλένουν» τοξικούς τίτλους όπως: ομόλογα, repos, τίτλοι με σύμφωνα επαναγοράς και διάφορα άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. κια η χώρα βουλιάζει σε ένα κολοσσιαίο συνεχώς διογκούμενο  χρεός χωρίς τέλος.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή. Όπως τα κράτη έτσι και οι επιχειρήσεις, προς το τέλος του έτους συντάσσουν ένα προϋπολογισμό όπου αποτυπώνονται οι προβλέψεις τους για την επόμενη χρονιά. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη (έσοδα, έξοδα, πληρωμές δανείων, τόκων, έκτακτα, κ.ο.κ.)  του κράτους ή της επιχείρησης και ο σκοπός του προϋπολογισμού είναι να παρέχει έναν «μπούσουλα» στη διοίκηση για την επόμενη χρονιά. Εν τέλει, ο βασικότερος σκοπός του προϋπολογισμού είναι να προβλέψει τις χρηματοροές του επόμενου έτους, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπαίνουν και πόσα χρήματα θα βγαίνουν κάθε μήνα από το ταμείο.
Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν μήνες όπου λόγο κάποιων γεγονότων (χρονική υστέρηση προβλεπόμενων εσόδων, απρόβλεπτη αύξηση εξόδων), να παρουσιαστεί «τρύπα» στον μηνιαίο ταμειακό προγραμματισμό και να απαιτηθεί ένας έκτακτος, μη προβλεπόμενος, δανεισμός που θα καλύψει τη συγκεκριμένη «τρύπα».
Τέτοιου είδους δάνεια έχουν διάρκεια μερικές μέρες, καθώς χρησιμοποιούνται για έκτακτα γεγονότα. Επίσης, επειδή  έχουν υψηλότερο επιτόκιο φροντίζουν τα κράτη και οι επιχειρήσεις να τα αποπληρώνουν το συντομότερο δυνατό.
Συγκεκριμένα στο θέμα μας:
Με βάση τον προϋπολογισμό του 2017[1] (Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2017, δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2016), το απολογιστικό ταμειακό έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2015 ήταν -4,328 δις € δηλαδή -2,5% επί του Α.Ε.Π. (Πίνακας 3.2.,: Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European Systems of Accounts (ESAστη σελίδα 57). Με απλά λόγια, οι ταμειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού υπερέβησαν την πρόβλεψη κατά 4,328 δις € και τα χρήματα αυτά έπρεπε να «καλυφθούν» με έκτακτο – βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Όπως προαναφέρθηκε, τα κεφάλαια αυτά τα δανείζεται το κράτος τμηματικά από τον ιδιωτικό τομέα (πιστωτικά έσοδα) και τα επιστρέφει (ως δαπάνες εξόφλησης βραχυπρόθεσμου χρέους) μέσα σε λίγες μέρες και εντός του οικονομικού έτους.  Με βάση την παραπάνω ανάλυση, εύλογα θα ανέμενε κανείς ότι οι αντίστοιχες δαπάνες του κράτους για εξοφλήσεις του βραχυπρόθεσμου δανεισμού να είναι της τάξεως των 5 δις €.
Πάλι με βάση τον Προϋπολογισμό του 2017 (http://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos ) οι δαπάνες για τις Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμο δανεισμό το 2015 ανήλθαν στα  740,428 δις € (Πίνακας 4.7: Εξοφλήσεις Βραχυπρόθεσμου Χρέους, σελίδα 130). Συγκεκριμένα, μόνο για το 2015, το ελληνικό κράτος κατέγραψε δαπάνες 40,457 δις € για «Έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα» και 699,971 δις € για «Βραχυπρόθεσμους τίτλοι εξωτερικού  – Βραχυπρόθεσμα Δάνεια».
Να σημειωθεί ότι το 2001 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 2,4 δις € και το 2002 έπεσαν στα 1,303 δις €. Από το 2006 και μετά,  παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση και φτάνουμε στο 2015 όπου πλέον τα νούμερα είναι εξωπραγματικά. Όλες οι δαπάνες για βραχυπρόθεσμο χρέος από το 2001 έως και το 2015 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις παραπομπές:
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣΈντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέαΒραχυπρόθεσμους τίτλοι εξωτερικού (1) – Βραχυπρόθεσμα Δάνεια (2)ΣΥΝΟΛΟΠηγή:
20012.40102.401Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2007, Πίνακας 4,8, σελίδα 112
20021.30301.303Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2008, Πίνακας 4,8, σελίδα 124
20032.178502.228Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2011, Πίνακας 8,8, σελίδα 166
20041.5716.0607.631Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2012, Πίνακας 4,8, σελίδα 116
20052.4952.5905.085Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2014, Πίνακας 4,7, σελίδα 143
20062.2065.8858.091Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015, Πίνακας 4,7, σελίδα 178
20071.69223.03124.723Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2016, πίνακας 4.7 σελίδα 132
20081.73323.94125.674Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
20098.90228.00236.904Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201017.9744.62722.601Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201133.395033.395Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201247.008047.008Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201344.703044.703Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201440.55888.549129.107Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201540.457699.971740.428Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
201640.941500.000540.941Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού του 2017, πίνακας 4.7 σελίδα 130
(1) Euro Commercial Paper (ECP)
(2) Από το 2008 περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνσεις και από το 2014 repos
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
  • Για ποιο λόγο η Ελλάδα δανείστηκε δεκάδες φορές μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες για βραχυπρόθεσμο δανεισμό;
  • Ποιο ήταν το κόστος του τεράστιου βραχυπρόθεσμου δανεισμού; (ακόμα και εάν η αποπληρωμή γίνεται σε λίγες μέρες και το επιτόκιο είναι χαμηλό, θα προκύπτει ένα κόστος διόλου ευκαταφρόνητο).
  • Ποιοι κρατικοί φορείς δανείστηκαν τα κεφάλαια αυτά και σε ποιους φορείς/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα αποπλήρωσαν.
Το τελευταίο ερώτημα τέθηκε και από την επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2016. (το αρχείο θα το βρείτε εδώ: https://www.elsyn.gr/sites/default/files/book_files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%9F%CE%99%CE%9A_%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3_2015.pdf)
Συγκεκριμένα, στις σελίδες 15 και 16, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρει επί λέξη:
«Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων με συμφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όμως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε € 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%). Εν προκειμένω, πάντως, δεν προκύπτουν με ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στον εν λόγω δανεισμό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. Ως προς το πρώτο ζήτημα με το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συμμετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και επομένως στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, αλλά με την 1648/13-09-2016 απαντητική του επιστολή ο ΟΔΔΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση.»
Επισημάνεται και πάλι ότι, δεν γνωρίζουμε ούτε τους κρατικούς φορείς που δανείστηκαν τα εξωπραγματικά αυτά ποσά, ούτε γνωρίζουμε από ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δανειστήκαμε και σε ποια τα αποπληρώσαμε.
Εάν λάβουμε υπόψη και τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για το 2016, όπου αναφέρεται σε συνολικές εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού της τάξεως των 540,941 δις € προκύπτει ένα νούμερο που ξεπερνάει τα 1,28 τρισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις δύο χρόνια!
Συμπερασματικά, θα πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι, εκατοντάδες δις € ανακυκλώνονται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς κανείς να γνωρίζει τη διαδρομή τους. Το όλο σκηνικό φαντάζει ως ένα τεράστιο «πλυντήριο παραγώγων» όπου ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «ξεπλένουν» τοξικούς τίτλους όπως: ομόλογα, repos, τίτλοι με σύμφωνα επαναγοράς και διάφορα άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
 [1] Στη σελίδα του Υπ. Οικ: www.minfin.gr πατάμε στο tab Εκδόσεις/Αναφορές> Οικονομικά Στοιχεία έπειτα κλικ αριστερά στον προϋπολογισμό και κατόπιν στο link «Εισηγητική Έκθεση 2017». http://www.minfin.gr/web/guest/proupologismosΔεν υπάρχουν σχόλια:

Tα θέματα που αναρτούμε δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα .
Μας στέλνονται απο διάφορα σαιτ μπλογκ και αναγνώστες.
Η ελεύθερη σκέψη απο το 2010 έχει παραμείνει στη μπλογκόσφαιρα αταμπέλωτη και ανεξάρτητη χωρίς κλίση σε κάποιο πολιτικό κόμμα και έτσι θα συνεχίσει .
Θα παρακαλούσαμε στα σχόλια να μη γράφετε με Greeklish .