Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Ακίνητα – Απόφαση ΣτΕ: Δεν πληρώνουν φόρο τα αποκτηθέντα από χρησικτησία

Τα ακίνητα τα οποία αποκτώνται μετά από χρησικτησία (δηλαδή μετά από 20 χρόνια χρήση) δεν υπόκεινται σε φορολογία, καθώς δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό για την απόκτησή τους, δεν επέρχεται προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος, αλλά ούτε και η κυριότητα τους αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και απάλλαξε ζευγάρι από τον φόρο, τον πρόσθετο φόρο που του επιβλήθηκε λόγω ανακριβούς δήλωσης.


Ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το θεσπιζόμενο «τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου».

Κατά συνέπεια, επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, σε περίπτωση «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται».

Προηγουμένως, το Διοικητικό Εφετείο ερμηνεύοντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είχε δεχθεί ότι λογίζεται ως αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου, με δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω συμπλήρωσης των όρων της «χρησικτησίας» (20 χρόνια).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν αιτιολογεί νόμιμα την απόφαση του και την αναίρεσαν.

Αναλυτικότερα, μετά την έκδοση απόφασης τοπικού Ειρηνοδικείου με την οποία περιήλθε κατόπιν «έκτακτης χρησικτησίας» -όπως ονομάζεται- ακίνητο έκτασης 7.021τ.μ., μια από τις Δ.Ο.Υ. του Θεσσαλικού κάμπου προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα του επίμαχου ζευγαριού. Συγκεκριμένα στο σύζυγο προσδιόρισε το ποσό των 325.500,16 ευρώ και των 403.026,43 ευρώ στην σύζυγο, αντί των δηλωθέντων από αυτούς ποσών των 10.987,04 και 6.521,92 ευρώ, αντίστοιχα.
Ακόμη, καταλογίσθηκε σε βάρος τους διαφορά κυρίου φόρου εισοδήματος 133.979,06 ευρώ και 154.201,57 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και πρόσθετος φόρος για ανακριβή δήλωση 259.439,85 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά τους καταλογίστηκε το ποσό των 547.831,62 ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα θέματα που αναρτούμε δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα .
Μας στέλνονται απο διάφορα σαιτ μπλογκ και αναγνώστες.
Η ελεύθερη σκέψη απο το 2010 έχει παραμείνει στη μπλογκόσφαιρα αταμπέλωτη και ανεξάρτητη χωρίς κλίση σε κάποιο πολιτικό κόμμα και έτσι θα συνεχίσει .
Θα παρακαλούσαμε στα σχόλια να μη γράφετε με Greeklish .