Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΝΕΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ!..

Με διάταξη που έφερε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, απαλλάσσονται όσοι βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι, εκδότες κ.λ.π. έχουν κατηγορηθεί για παράνομο πλουτισμό, με βάση το νόμο για το πόθεν έσχες! 

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αποκαλύπτει σήμερα το directnews.gr, σημειώθηκε κατά την ψήφιση του περίφημου νόμου 4524/2014 που έχει τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας»,ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 7 Απριλίου. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 82 του νόμου, με επικεφαλίδα «ΙΕ20: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και στο εδάφιο 10 περιέχονται οι εξής εννέα λέξεις «Τα άρθρα 4 και 5 του ν.3213/2003 (Α΄ 309) καταργούνται»!!!...

Τι προέβλεπε όμως το άρθρο 4 το ν.3213\2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.3849/2010 και επιγράφεται «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», δηλαδή το πόθεν έσχες;

Το άρθρο 4 όριζε σαφώς και κατηγορηματικώς ότι:

«1. Υπόχρεος σε δήλωση, ο οποίος επωφελούμενος από την ιδιότητά του αποκτά ή προσπορίζει σε τρίτον αθέμιτο περιουσιακό όφελος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ:

(α) αν το αποκτηθέν ή προσπορισθέν αθέμιτο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, ή

(β) αν ενεργεί κατ' επάγγελμα ή είναι υπότροπος.

3. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται και οι τρίτοι που πορίζονται το αθέμιτο όφελος που προκύπτει από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 εν γνώσει της τέλεσης αυτών από τον υπόχρεο σε δήλωση.

4. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον η πράξη του υπόχρεου σε δήλωση ή του τρίτου δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

Με άλλα λόγια, οι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες για τους οποίους προέκυπτε ότι αύξησαν με αθέμιτα μέσα την κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, χωρίς όμως να μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινικά το αδίκημα της δωροληψίας, τιμωρούνταν με βάση αυτή την παραπάνω διάταξη.

Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι το αναθεωρημένο άρθρο 4 που κατάργησε ο κ. Αθανασίου, ψηφίστηκε και συμπεριλήφθηκε στο νόμο για το πόθεν έσχες, μόλις τον Απρίλιο του 2010.

Μάλιστα στην εισηγητική έκθεση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδη αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και αντίστοιχα στην τιμώρηση συναφών συμπεριφορών εμπλεκομένων κρατικών λειτουργών στοχεύουν βέβαια πολλές από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν αυτές του 12ου κεφαλαίου του ΠΚ, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν.1608/50.Ωστόσο, λείπει από τον Ποινικό Κώδικα μια διάταξη που να καλύπτει σφαιρικά το φαινόμενο του αθέμιτου πλουτισμού κρατικών λειτουργών, μέσω πρακτικών που συνιστούν κατάχρηση της ιδιότητάς τους.

Οι σχετικές καταχρηστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνδέονται αναγκαστικά με μία (ορατή ή ευχερώς αποδείξιμη) περιουσιακή βλάβη της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας τρίτου, μπορεί να συνίστανται κατά περίπτωση όχι μόνο σε μια αντικανονική άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στον κρατικό λειτουργό, αλλά και σε μια αθέμιτη εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων που διανοίγονται σ' αυτόν λόγω της θέσης του για παρεμβάσεις και χειραγωγήσεις διαδικασιών ακόμη και σε τομείς που δεν ανήκουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του. Όσο πιο νευραλγική είναι η θέση του κρατικού λειτουργού τόσο περισσότερες είναι μάλιστα οι παραπάνω πραγματικές δυνατότητες.

Στην αντιμετώπιση κυρίως τέτοιων περιπτώσεων αποβλέπει ήδη η διάταξη του άρθρου 4 του ν.3213/2003. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η αναδιατύπωση της εν λόγω διάταξης και η αναμόρφωση των απειλουμένων πλαισίων ποινής, με εισαγωγή και διακεκριμένων παραλλαγών σε βαθμό κακουργήματος όταν συντρέχουν ορισμένες επιβαρυντικές περιστάσεις. Η διαμόρφωση των επιβαρυντικών αυτών περιπτώσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη για την αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προσβάλλεται όταν τιμωρείται με κάθειρξη ο πολίτης που τελεί μια απλή κλοπή ή απάτη με αντικείμενο μεγαλύτερο των 73.000 ευρώ, παραμένει όμως πλημμέλημα ο αθέμιτος πλουτισμός, κατά το ίδιο ποσό, εκείνου που υποχρεούται σε δήλωση "πόθεν έσχες"».

Περιμένουμε απαντήσεις

Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά την αποκάλυψη του directnews.gr και πρέπει να απαντηθούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου είναι εύλογα:

α) Γνωρίζει ποιοι και πόσοι κρατικοί λειτουργοί εμπλέκονταν σε ποινικές διαδικασίες με βάση αυτό το άρθρο και επομένως η κατάργηση του οδήγησε στην απαλλαγή τους;

β) Έχει σχέση η κατάργηση, μέσα σε μια νύχτα, του άρθρου 4 του ν.3213/2003 με τη δικογραφία για διαφθορά την οποία έχει σχηματίσει η Δικαιοσύνη σε βάρος βουλευτή και πρώην υπουργού Εσωτερικών της Νέας ΔημοκρατίαςΓιάννη Μιχελάκη; Ο εισαγγελέας Χαρ. Λακαφώσης στη διαβιβαστική αναφορά του επικαλείται εναντίον του κ. Μιχελάκη και το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο ν.4524 που κατάργησε το εν λόγω άρθρο, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 7 Απριλίου 2014; Δηλαδή, την ίδια ακριβώς ημέρα που - μετά από καθυστέρηση 4 μηνών όπως αποκάλυψε το περιοδικό HOT DOC - αποστείλατε στη Βουλή τη δικογραφία για τον κ. Μιχελάκη;

Αναμένοντας τις απαντήσεις του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, εκ περισσού σημειώνουμε ότι στο ν.4524/2014 είχε... εμφιλοχωρήσει και η περιβόητη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (τροποποίηση άρθρου 263α περ.δ΄ παρ1) με την οποία παραγράφηκαν τα αδικήματα καταχραστών του δημοσίου χρήματος.

Μετά τη δημόσια κατακραυγή αναγκάστηκε να την καταργήσει ισχυριζόμενος πως «εκ παραδρομής» είχε συμπεριληφθεί στο νόμο. Ωστόσο, επώνυμοι κατηγορούμενοι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούν από τα κακουργήματα διαφθοράς για τα οποία διώκονταν.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο κ. Αθανασίου να δώσει πιο πειστικές εξηγήσεις...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι εννέα λέξεις του κ. Αθανασίου που κατάργησαν το άρθρο 4http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Πλάκα μας κάνουν,δεν μπορεί,για τους Έλληνες που πεινάνε στα παπάρια τους


Στείλτε τους ρε από εκεί που ήρθαν,τι δουλειά έχουν εδώ όλοι αυτοί;Για τους Έλληνες που πεινάνε ρε ξεφτιλοθολοκουλτουριάρηδες δεν περισσεύει ίχνος αλληλεγγύης;

Συλλογικότητες, αλληλέγγυοι πολίτες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διένειμαν χθες τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε μετανάστες εργάτες γης στη Μανωλάδα, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, καθώς θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι ύστερα από τις περσινές κινητοποιήσεις τους και αποκλείστηκαν από τη φετινή παραγωγή.

Περίπου 100 απεργοί μετανάστες, όσοι δεν είχαν χαρτιά ή «άκρες» για να βρουν δουλειά σε άλλες περιοχές, ζουν σήμερα εγκλωβισμένοι στα χωράφια της Μανωλάδας, λίγες δεκάδες μέτρα από το σημείο, όπου τον Απρίλιο του 2013 δέχτηκαν πυροβολισμούς από τους επιστάτες της «Βαγγελάτος ΑΕ», σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών».

Εκεί έχουν στηθεί δύο καταυλισμοί, αποτελούμενοι από τέσσερις αυτοσχέδιες τέντες από νάιλον. Στην κάθε τέντα «ζουν» περίπου 20 άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον, σε συνθήκες αφόρητης ζέστης. Στον προθάλαμο κάθε τέντας βρίσκεται μια κουζινίτσα με γκαζάκι. Το σκηνικό συμπληρώνεται από μια τέντα, που χρησιμεύει ως χώρος προσευχής, μια άλλη μικρή κοινόχρηστη τέντα σαν αποθήκη και μια αυτοσχέδια αιώρα που προσπαθεί να διασκεδάσει την αθλιότητα του υπόλοιπου χώρου.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες επιβιώνουν οι άνθρωποι, χάρη σε μια περιστασιακή δουλειά που μπορεί να βρουν λίγοι από αυτούς και χάρη στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας: πατάτες και κηπευτικά προϊόντα που διανέμει το Αντιφασιστικό Μέτωπο Ηλείας, ενώ σχεδιάζεται να διανεμηθεί φρέσκο ψάρι και κρέας, αγορασμένο από τοπικές αγορές, χάρη στις συνεισφορές αλληλέγγυων.

http://www.newsbeast.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ, ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΖΗΤΑΕΙ Η ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ... ΤΑ ΙΔΙΑ ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ.... ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ... ΑΚΡΑΙΟΥΣ!!!

Η Έλενα Ακρίτα βλέποντας όσα συμβαίνουν στον κόσμο ξέσπασε μέσω ενός μηνύματος που ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα στο facebook. Η δημοσιογράφος-σεναριογράφος-ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά:

«Έχω γίνει πολύ κακός άνθρωπος τελικά. Τα χρόνια που περνάνε αντί να με γλυκαίνουν, με εξαγριώνουν. Θέλω σκληρές τιμωρίες, θέλω δημόσια διαπόμπευση, θέλω πίσσα και πούπουλα… Για όλους αυτούς που κυκλοφορούν κι “οπλοφορούν” – κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Γι” αυτούς που κακοποιούν αδύναμους συνανθρώπους τους (παιδιά ή ηλικιωμένους, άτομα με νοητικά ή κινητικά προβλήματα).

Γι” αυτούς που εκπορνεύουν αθώα πλάσματα.

Για τον θείο που “πούλησε” σε παιδόφιλο την 11χρονη ανεψιά του.

Για αυτούς που διαμελίζουν παιδιά με τις βόμβες τους.

Γι” αυτούς που βασανίζουν ανυπεράσπιστα ζωάκια για να τα κάνουν μοδάτες μπότες ή γούνες.

Γι” αυτούς που βασανίζουν γενικά: ανθρώπους ή ζώα…έτσι για την πλάκα τους.

Όλα ανάκατα στο μυαλό και στην καρδιά… Βόμβες, τράφικινγκ, βασανιστήρια, πόνος, θάνατος, ατιμωρησία Τα χρόνια αντί να με μαλακώνουν, με εξοργίζουν. Με σκληραίνουν.

Κι αν κάποιος – πριν 5 χρόνια – μου έλεγε ότι θα έγραφα ποτέ ένα τέτοιο κείμενο, θα τον έβγαζα τρελό.

Κι όμως. Όσο πάω, χειροτερεύω. Δεν μπορώ. Δεν το ελέγχω.

Έχω γίνει πολύ κακός άνθρωπος. Τελικά».

http://www.stoxos.gr

ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛ ΚΥΡΙΕ ΚΑΜΜΕΝΕ. Υπογράφουν ΝΑΙ στο νέο ΑΝΑΝ εκτουρκισμού της Κύπρου.

Δεν πρόκειται να τους περάσει και η νέα προδοσία.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου,

Κύριοι Βουλευτές Κύπρου και Ελλάδας,Δείτε κατωτέρω το νέο αγγελτήριο κηδείας της Κύπρου μας από «αριστεροδεξιοσοσιλιστοοικολόγους» διακομματικούς νεοταξικούς.Ο κ. Τσίπρας έβγαλε πλήρως το προσωπείο και έδειξε αυτό που σιωπηλά απέκρυπτε τον τελευταίο καιρό.

Ότι είναι εξ ίσου αν όχι περισσότερο επικίνδυνος για τα εθνικά θέματα.Δείτε κατωτέρω όσους υπογράφουν το νέο εμετικό νεοταξικό κείμενο εκτουρκισμού της Κύπρου και στο τέλος θυμηθείτε αυτό του 2004 με πολλούς από τους υπογράφοντες τότε να υπογράφουν και το νέο προδοτικό ανθελληνικό κείμενο.Πριν ξεχωρίζω από τους υπογράφοντες τα «σπουδαιότερα λουλούδια» του ΣΥΡΙΖΟ-ΔΗΜΑΡ αλλά και άλλα «δεξιά» και άλλα που υπογράφουν ως νεοταξικές «προσωπικότητες για τον εκτουρκισμό της Κύπρου:

Παπαδημούλης Δημήτρης, Χρυσόγελος Νίκος, Μαρκάτος Νίκος, Μυλόπουλος Γιάννης, Αθανασίου Νάσος, Αναγνωστοπούλου Σία, Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Νταλάρα Άννα, Βαρεμένος Γιώργος, Γιαννακάκη Μαρία, Δούρου Ρένα, Δρίτσας Θοδωρής, Θεωνάς Γιάννης, Κούλογλου Στέλιος, Κουράκης Τάσος, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Κύρκος Μίλτος, Λιάκος Αντώνης, Ρουπακιώτης Αντώνης, Σταθόπουλος Μιχάλης Τζαννετάκος Γιάννης, Χούκλη Μαρία

Κατωτέρω το νέο προδοτικό κείμενο και το παλιό του 2004.

Δεν πρόκειται να τους περάσει και η νέα προδοσία.

Ευρής ΜπίλληςΥπογράφουν ΝΑΙ στο νέο ΑΝΑΝ εκτουρκισμού της Κύπρου (ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛ ΚΥΡΙΕ ΚΑΜΜΕΝΕ)

Από: aleyro-d@otenet.grΜε μία “προσεκτική διακήρυξη” οι παρακάτω υπογράφοντες, στηρίζουν ουσιαστικά το από του παρελθόντος Φεβρουαρίου ε.ε. έγγραφο Αναστασιάδη -Έρογλου που ουσιαστικά οδηγεί σε λύση χειρότερη εκείνης του άθλιου σχεδίου Αννάν,

Και ναι μέν όσοι εκ των υπογραψάντων είχαν ταχθεί το 2004 με το απαράδεκτο σχέδιο Ανναν, συνεχίζουν με την σημερινη διακήρυξη να το στηρίζουν, οι άλλοι όμως που είχαν σαφώς ταχθεί εναντίον του, τι έπαθαν σήμερα και συνυπογράφουν μαζύ τους;;;;

Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στους κόλπους των οποίων ανήκουν οι παρακάτω και ιδία τον Αρχηγο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά και εκείνες που είχαν ταχθεί τότε ενάντια στο θανάσιμο σχέδιο Ανναν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους σε σχέση με το παρακάτω Δουριο ψήφισμα.

Δ.Αλευρομαγειρος

Αποστολή από: Αλληλογραφία των Windows


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Τον Ιούλιο συμπληρώνονται 40 χρόνια από το διπλό έγκλημα στην Κύπρο, το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα μια τραγωδία, που ακόμα διαρκεί, με την προσφυγοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων του νησιού, το δράμα των αγνοουμένων, την κατοχή του 37% του εδάφους της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας και την de facto διχοτόμησή της.

Η πρόσφατη επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αποτελεί την είσοδο σε μια νέα φάση, ίσως την πιο κρίσιμη, στις ατελέσφορες μέχρι τώρα προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.

Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Άγκυρας, παρά τις δηλώσεις της, δεν έχει επαρκώς μετακινηθεί στην κατεύθυνση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ενώ έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ στο πλαίσιο και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Εμείς, που υπογράφουμε αυτή την Διακήρυξη, πιστεύουμε ότι είναι η ώρα ανάληψης πολύμορφων πρωτοβουλιών, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, για την ανάδειξη της ουσίας του Κυπριακού και τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης με το λαό της Κύπρου στο σύνολό του, ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε ένα σύνολο δράσεων και εκδηλώσεων, υπό τον τίτλο «Έτος Κύπρου 2014».

Θεωρούμε ότι το «Έτος Κύπρου 2014» μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για την εξαγωγή πολύτιμων διδαγμάτων για τη συνεχιζόμενη Κυπριακή τραγωδία. Να θυμηθούμε ότι ο ανατραπείς από τους χουντικούς και την ΕΟΚΑ-Β Πρόεδρος Μακάριος, έλεγε επιστρέφοντας από την αναγκαστική αυτοεξορία του, τον Δεκέμβρη του 1974: «Τάσεις σωβινιστικαί παρωχημένων εποχών ή οιασδήποτε φύσεως προκαταλήψεις, ούτε τους Ελληνοκυπρίους ούτε τους Τουρκοκυπρίους ωφελούν».

Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Κύπρο υπέρ της επαναπροσέγγισης των δύο Κοινοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζουμε τη μεγάλη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία συμβάλλουν στο τελικό σκοπό της επανένωσης του νησιού, όπως, μεταξύ άλλων, η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, η διαδικασία της αποστρατιωτικοποίησης της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας κ.ά.

Κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο σήμερα είναι η εξαιρετικά δύσκολη νέα διαπραγμάτευση, να φθάσει σε συμφωνημένο σχέδιο λύσης από τους ηγέτες των δύο Κοινοτήτων και ως τέτοιο να τεθεί στην κρίση του Κυπριακού λαού σε χωριστά δημοψηφίσματα.

Ένα σχέδιο λύσης, δίκαιο και λειτουργικό, που να οδηγεί στον τερματισμό της Τουρκικής κατοχής, του εποικισμού και στην επανένωση του νησιού, στο πλαίσιο μιας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Που θα κατοχυρώνει μια διεθνή προσωπικότητα, μία αδιαίρετη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, και θα απορρίπτει κάθε ανεδαφική σκέψη για χωριστά κράτη και συνομοσπονδία ή ένωση μέρους ή του όλου της Κύπρου με άλλη χώρα. Μια επανενωμένη ομόσπονδη Κύπρος, πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, προς όφελος της κοινής τους ανάπτυξης και της κοινής ασφάλειας. Να καταστεί η ανεξάρτητη, επανενωμένη Κύπρος, γέφυρα ειρήνης της Ευρώπης με την πολύπαθη Μ. Ανατολή, σε μια Μεσόγειο, θάλασσα ειρήνης.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

1. Αθανασίου Νάσος, δημοσιογράφος, βουλευτής

2. Αναστασίου Χρήστος, πρωτοβουλία «Αμμόχωστος η πόλη μας»

3. Ανδρεαδάκη Τασία, πρώην βουλευτής

4. Αναγνωστοπούλου Σία, πανεπιστημιακός

5. Αραβής Λοϊζος, πρ. ΓΓ Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ)

6. Αρώνης Παναγιώτης, αντιστασιακός, βιβλιοθήκη Εθνικής Αντίστασης

7. Αρβανίτη-Σωτηροπούλου Μαρία, πρόεδρος Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας κατά της Πυρηνικής και Βιοχημικής Απειλής

8. Αρβανίτης Κώστας, δημοσιογράφος

9. Αργυρίδης Νίκος, γραμματεία Ελλαδο-Κυπριακού επιμελητηρίου (ΕΛΚΥΕΠ)

10. Αρσένης Κρίτων, πρώην ευρωβουλευτής

11. Ασκούνης Κώστας, δήμαρχος Καλλιθέας, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

12. Αυγερινός Παρασκευάς, πρώην ευρωβουλευτής

13. Αυγερινός Πέτρος, πρέσβης επί τιμή

14. Βαρδινογιάννης Βαρδής, αντιστασιακός, πρόεδρος Ε.Δ.Ι.Α.

15. Βαρεμένος Γιώργος, βουλευτής

16. Βισβίκη Αγγελική, μεταφράστρια

17. Βεργόπουλος Κώστας, πανεπιστημιακός

18. Βλάμης Κώστας, πρόεδρος Συλλόγου Ολυμπίων

19. Βόγλης Γιάννης, ηθοποιός

20. Γαβρίλης Γιώργος, αντιπεριφερειάρχης Αττικής

21. Γιαννακάκη Μαρία, βουλευτής

22. Γούναρης Γιάννης, δικηγόρος, διεθνολόγος

23. Δούρου Ρένα, περιφερειάρχης Αττικής

24. Δρίτσας Θοδωρής, βουλευτής

25. Επιτρόπουλος Μιχάλης, καθηγητής Πανεπιστημίου Pittsburgh

26. Ζαμάνος Στέλιος, αντιστασιακός-πρόεδρος Π.Σ.Α.Ε.Ε.Α.

27. Ζησιάδης Ιωσήφ, πρώην βουλευτής Ελβετίας

28. Θεοδούλου Κακουλλής, γιατρός χειρουργός

29. Θεοφίλου Ανδρέας, ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

30. Θεωνάς Γιάννης, πρώην ευρωβουλευτής

31. Θωμόπουλος Γιάννης, τραγουδιστής

32. Ιωακειμίδης Γιώργος, δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη

33. Ιωάννου Λουκάς, υποπτέραρχος ε.α.

34. Καλαμβοκίδης Κώστας, διεθνολόγος

35. Καζαγκάς Ανδρέας, αντιπρόεδρος Ελλαδο-Κυπριακού επιμελητηρίου(ΕΛΚΥΕΠ)

36. Κανελλόπουλος Λάμπρος, πρ. βουλευτής-πρόεδρος ελληνικής επιτροπής UNICEF

37. Καραγκούνης Σταύρος, διεθνολόγος

38. Κασσάρας Σαράντης, συνθέτης

39. Κοντογιάννης Γιώργος, δημοσιογράφος, βουλευτής

40. Κοντόσταυλος Γιώργος, δήμαρχος Καισαριανής

41. Κοππά Μαριλένα, πρώην ευρωβουλευτής

42. Κορδάτος Δημήτρης, θεατρικός συγγραφέας

43. Κούνδουρος Νίκος, σκηνοθέτης

44. Κούλογλου Στέλιος, δημοσιογράφος

45. Κουράκης Τάσος, βουλευτής

46. Κωνσταντόπουλος Νίκος, πρώην πρόεδρος ΣΥΝ

47. Κύρκος Μίλτος, ευρωβουλευτής

48. Κωστάκης Νίκος, αρχιπλοίαρχος Ε.Α.

49. Λαμπράκης Γ. Γρηγόρης, πρόεδρος ιδρύματος «Γρηγόρης Λαμπράκης»

50. Λιάκος Αντώνης, πανεπιστημιακός

51. Λιασσής Γιώργος, ΓΓ Ελλαδο-Κυπριακού επιμελητηρίου (ΕΛΚΥΕΠ)

52. Λοϊζος Λοϊζος, αναπληρωτής πρόεδρος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.)

53. Μαυρουδής Νότης, συνθέτης

54. Μαχαίρας Ευάγγελος, επίτιμος πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης

55. Μάινας Στέλιος, ηθοποιός

56. Μαρκάτος Νίκος, ομ. καθηγητής Ε.Μ.Π., πρ. πρύτανης

57. Μικρούτσικος Θάνος, μουσικοσυνθέτης

58. Μιχαηλίδης Γιώργος, Γ.Γ. Ο.Κ.Ο.Ε.

59. Μουμουλίδης Θέμης, σκηνοθέτης

60. Μουσταφά Μουσταφά, πρώην βουλευτής Ροδόπης

61. Μουσούρης Σωτήρης, πρώην βοηθός γ.γ. Ο.Η.Ε.

62. Μπρεδήμας Αντώνης, πανεπιστημιακός

63. Μπαλτάς Αριστείδης, πανεπιστημιακός, πρόεδρος Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς»

64. Μπαμπάς Στέλιος, δικηγόρος-κοινωνιολόγος

65. Μυλόπουλος Γιάννης, πρώην πρύτανης Α.Π.Θ.

66. Ναθαναήλ Παύλος, πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

67. Νικηφορίδου Όλια, ελ. επαγγελματίας

68. Νικολάου Χρίστα, δημοσιογράφος

69. Νικολακόπουλος Ηλίας , πανεπιστημιακός

70. Νταλάρα Άννα, παραγωγός συναυλιών, πρώην βουλευτής

71. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, πρώην αναπληρώτρια ΥΠΕΞ

72. Παιονίδου Μελίνα, μουσικός, μαέστρος

73. Παπαδημούλης Δημήτρης, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

74. Παπαγιαννίδης Τάκης, σκηνοθέτης

75. Παπαδόπουλος Αλέκος, πρώην υπουργός

76. Παπαδόπουλος Κώστας, εκδότης

77. Παπαηλιού Θόδωρος, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας

78. Παπαναγιώτου Κώστας, πρώην υπουργός, πρόεδρος ΚΕΑΔΕΑ

79. Παπαχελά Νέλλη, αντιδήμαρχος Αθηναίων

80. Πολίτου Νανή, συνδικαλίστρια Δ.Ε.Η.

81. Πολυκάρπου Ανδρέας, πρόεδρος Ελλαδο-Κυπριακού επιμελητηρίου (ΕΛΚΥΕΠ)

82. Ρεγκούκος Νίκος, ολυμπιονίκης. Πρ. αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ

83. Ροδουσάκης Κυριάκος, πρέσβης επί τιμή

84. Ρουπακιώτης Αντώνης, πρώην πρόεδρος Δ.Σ.Α., πρώην υπουργός

85. Σαββάκης Χρίστος, πρ. πρόεδρος Ο.Σ.Π.Α.

86. Σκούρα Δάφνη, ηθοποιός, ιδρυτικό στέλεχος Δ.Ν. Λαμπράκη

87. Σηφουνάκης Νίκος, βουλευτής

88. Σκορίνης Νίκος, μέλος προεδρείου ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

89. Σκουρολιάκος Πάνος, ηθοποιός

90. Σταθόπουλος Μιχάλης, πρ. πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

91. Τζαννετάκος Γιάννης, δημοσιογράφος

92. Τζιτζίκου Σοφία, αντιπρόεδρος ελληνικής επιτροπής UNICEF

93. Τριγάζης Πάνος, πρόεδρος ΠΑ.Δ.Ο.Π. (Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών & Παγκοσμιοποίησης)

94. Τρικούκης Μάκης, συγγραφέας

95. Τσίρης Παναγιώτης, πρώην πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

96. Χαλκιάς Λάκης, τραγουδιστής

97. Χασιώτης Νίκος, διδάκτωρ φιλοσοφίας πανεπιστημίου Λονδίνου

98. Χατζόπουλος Επαμεινώνδας, Υποναύαρχος ε.α..

99. Χούκλη Μαρία, δημοσιογράφος

100.Χρήστου Παύλος, αντιπτέραρχος Ε.Α

101.Χρυσόγελος Νίκος, πρώην ευρωβουλευτής

102.Χρυσόστομος, Επίσκοπος Δωδώνης


ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΝΑΙ"
Να ξεπεραστούν τραύματα και αμοιβαίες δαιμονοποιήσεις

"Τη στιγμή της περισυλλογής και της ευθύνης, καθώς ο κυπριακός λαός ετοιμάζεται να αποφασίσει για το μέλλον του, η μοίρα της Κύπρου είναι τόσο αξεδιάλυτα δεμένη με τη μοίρα της Ελλάδας, που ολόκληρος ο ελληνισμός _ κόμματα, οργανώσεις και απλοί πολίτες _ καλείται να πάρει θέση με σύνεση μα και χωρίς ολιγωρία.
Όπως κάθε διεθνής συνθήκη, το σχέδιο Ανάν είναι και αυτό καρπός ενός συμβιβασμού. Ως τέτοιος, δεν μπορεί να εκφράζει τις απόψεις μόνον της μιας πλευράς οφείλει να συγκεράζει τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν το σχέδιο ικανοποιεί το σύνολο των θέσεων της ελληνικής πλευράς, αλλά αν απεμπολεί θέσεις που η πλευρά αυτή θεωρεί θεμελιώδεις.
Την πρωταρχική από τις θέσεις αυτές _ τη θέση στην οποία ολόκληρος ο ελληνισμός οικοδόμησε την στρατηγική του εδώ και 40 χρόνια _ δηλαδή το αδιαίρετο της Κύπρου, το σχέδιο Αναν την ικανοποιεί. Ως διζωνική ομοσπονδία, η Κύπρος ξεπερνά την διχοτόμηση και μπορεί να χτίσει το μέλλον της ως σύγχρονη, δικαιοκρατούμενη δημοκρατία. Μια δημοκρατία που διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της.
Επί πλέον, ενταγμένη στην Ενωμένη Ευρώπη, η Κυπριακή Ομοσπονδία μπορεί να ευημερήσει. Διότι, όπως διδάσκει η εμπειρία της "Ευρώπης των 15›, στο πλαίσιο μιας δυναμικής υπερεθνικής συσσωμάτωσης, το άθροισμα δεν ισούται με τα συστατικά του μέρη αλλά το υπερβαίνει. Έτσι, οι όποιες εθνικές δυσλειτουργίες αμβλύνονται και τελικά ξεπερνιούνται.
Πολλοί βλέπουν με καχυποψία το ενδιαφέρον του Ο.Η.Ε., της Ενωμένης Ευρώπης και των Η.Π.Α. για το σχέδιο Αναν. Καχυποψία δικαιολογημένη, αν σκεφθεί κανείς ότι οι δυνάμεις αυτές όχι μόνον δεν έλυσαν τα μεγάλα διεθνή προβλήματα αλλά δημιούργησαν με τη στάση τους και νέα. Έτσι, η απόρριψη του σχεδίου Αναν επενδύεται με το φωτοστέφανο ενός ηρωικού "όχι› από έναν μικρό λαό, ριζωμένο στο βράχο του. Όμως, ακόμη και οι πιο δυσμενείς διεθνείς συνθήκες αφήνουν πάντοτε ρωγμές και ευκαιρίες, τις οποίες μια ευέλικτη πολιτική μπορεί να εκμεταλλευθεί. Το διδάσκει η ελληνική ιστορία από την εποχή του Ναυαρίνου. Όπως επίσης διδάσκει ότι, χωρίς συμμαχίες, ακόμη και οι πιο ηρωικές θυσίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή (1897, 1922, 1974).
Το ότι η Τουρκία κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ενόσω επί χρόνια θεωρούσε αδιαπραγμάτευτο τον Αττίλα, αποτελεί επιτυχία όλων των κυπριακών και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, από το 1974. Το σχέδιο Αναν, όσο και αν αρκετές πτυχές του δεν ικανοποιούν, είναι επιτυχία των δημοκρατικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα είναι ήττα των πιο εθνικιστικών και των πιο αντιδραστικών, και στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής, και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Πολύ περισσότερο όταν η διεθνής αυτή συνθήκη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να ξεπερασθούν τραύματα και αμοιβαίες δαιμονοποιήσεις, που γέννησαν πόλεμοι και μισός σχεδόν αιώνας μισαλλοδοξίας, διχασμών και διχοτομήσεων.
Καλούμε τις δημοκρατικές αυτές δυνάμεις να διακηρύξουν με σαφήνεια και χωρίς άλλη χρονοτριβή την υποστήριξή τους στο "ΝΑΙ".

7 Απριλίου 2004".
1. Ειρήνη Αβραμοπούλου, 2. Γιώργος Αγγελόπουλος, 3. Αθηνά Αθανασίου,

4. Λουκία Αικατερινιάδου, 5. Στέλλα Αικατερινιάδου, 6. Ζωή Ακριβούλη,

7. Δέσποινα Αλεξανδράκη, 8. Νίκος Αλιβιζάτος, 9. Σία Αναγνωστοπούλου,

10. Φωτεινή Αναγνωστοπούλου, 11. Γρηγόρης Ανανιάδης, 12. Αρης Αναστασάκης,

13. Βασίλης Αναστασιάδης, 14. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, 15. Βενετία Αποστολίδου,

16. Φούλα Αρταβάνη-Τσαπλ, 17. Μιχάλης Αρτεμάκης, 18. Ζήνα Ασημακοπούλου,

19. Κατερίνα Αυγέρη, 20. Σοφία Αυγητίδου, 21. Σωτήρης Βαλντέν,

22. Μανώλης Βασιλάκης, 23. Λίνα Βεντούρα, 24. Στέλιος Βιρβιδάκης,

25. Νικόλας Βουλέλης, 26. Βασίλης Βουτσάκης, 27. Έφη Γαζή, Ρέα Γαλανάκη,

Τάκης Γασπαράτος, Θανάσης Γεωργακόπουλος, Γεράσιμος Γεωργάτος,

Βασιλική Γεωργιάδου, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Γιαννακόπουλος,

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Γιάννης Γιαννουλόπουλος,

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, Δημήτρης Γιατζόγλου, Μανώλης Γκαζής,

Νίκος Γκιώνης, Ελένη Γκόνη, Μελίττα Γκουρτσογιάννη, Διονύσης Γουσέτης,

Γιώργος Γραμματικάκης, Πάνος Γρέδης, Ρέα Δελβερούδη,

Κώστας Δέλκος, Βασιλική Δενδρινού, Βαρβάρα Δεσποινιάδου,

Σωτήρης Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Νίκος Δήμου,

Χαριτίνη Δίπλα, Θάλεια Δραγώνα, ʼγγελος Ελεφάντης,

Παύλος Ελευθεριάδης, Λεωνίδας Εμπειρίκος, Χάρης Εξερτζόγλου,

Πάνος Ευαγγελόπουλος, Μιχάλης Ζάβιακας, Κατερίνα Ζαγγελίδου,

Κωνσταντίνα Ζάνου, Αιμίλιος Ζαχαρέας, Ελισάβετ Ζαχαριάδου,

Ελευθερία Ζέη, Κώστας Ζέπος, Γκρέτα Ζέπου,

Ειρήνη Ζορμπαλά, Μυρτώ Ζορμπαλά, Μαρία Ζωγραφάκη,

Κώστας Ζώρας, Χρήστος Ηλιάδης, Αλέξης Ηρακλείδης,

Κωνσταντίνος Θανασάκης, Παναγιώτης Θανασάς, Νάσος Θεοδωρίδης,

Τάκης Θεοδωρόπουλος, Νίκος Θεοτοκάς, Χρυσάφης Ιορδάνογλου,

Γιώργος Ιωακειμίδης, Σταύρος Ιωαννίδης, Παντελής Καλαϊτζίδης,

Ελένη Καλαφάτη, Δώρα Καλλιπολίτου, Ορέστης Καλογήρου,

Βασίλης Κάλφας, Μαρκέλλα Κανδυλάκη, Ηλίας Κανέλλης,

Παντελής Κάπρος, Σπύρος Καράβας, Λεωνίδας Καρακατσάνης,

'Aννα Καραμάνου, Μαρία Καραμεσίνη, Φραγκώ Καράογλαν,

ʼνθη Καρρά, Δήμητρα Κατή, Τάκης Κατσαρός, Ηλίας Κατσούλης,

Φεβρωνία Κέντη, Ιωάννης Κεραμετσής, Βαγγέλης Κεχριώτης,

Νίκος Κιάος, Φρόσω Κιάου-Δημάκου, Τόνια Κιουσοπούλου,

Αλέξανδρος Κιτροέφ, Κώστας Κόμης, Απόστολος Κομνηνάκας,

Χάρης Κομπολίτης, Μαρίνα Κοντοειδή, Δήμος Κοντός,

Νίκος Κοταρίδης, Ηλίας Κούβελας, Χριστίνα Κουλούρη,

Νίκος Κουλούρης, Πέτρος Κουναλάκης, Αλκης Κούρκουλας,

ώστας Κουτσομιτέλης, Λεωνίδας Κύρκος, Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης,

Σταύρος Κωνσταντακόπουλος, Μαρία Κωστοπούλου, Βασίλης Λαδάς,

Λάμπης Λαζαρίδης, Λόης Λαμπριανίδης, Βασίλης Λαμπρόπουλος,

Πωλίνα Λάμψα, Αλέκος Λεβίδης, Αντώνης Λιάκος,

Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν, Μυρσίνη Λιοναράκη, Νικήτας Λιοναράκης,

Θάνος Λίποβατς, Λίνα Λούβη, Δημήτρης Λουκάς,

Αλέκος Μαθιέλλης, Δήμητρα Μακρυνιώτη, Θόδωρος Μαλικιώσης,

Κυριάκος Μαλλίνης, Αυγή Μαμαλάκη, Αντώνης Μανιτάκης,

Νίκος Μανωλόπουλος, Θόδωρος Μαργαρίτης, Σπύρος Μαρκέτος,

Πέτρος Μαρτινίδης, ʼννα Ματθαίου, Δημήτρης Μαρωνίτης,

Μάνος Ματσαγγάνης, Λευτέρης Μαυροειδής, Ελένη Μαχαίρα-Οντόνι,

Θανάσης Μαχιάς, Ηρακλής Μήλλας, Παρασκευάς Μιμίδης,

Γιάννης Μίχας, Χάρης Μοβσεσιάν, Ρένα Μόλχο,

Μάκης Μοσχονάς, Νίκος Μουζέλης, Νικόλας Μουσσιόπουλος,

Στέφανος Μπαγεώργος, Γεράσιμος Μπαλαούρας, Στρατής Μπαλάσκας,

Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Παντελής Μπασάκος, Λίζα Μπένου,

Βασίλης Μπιτσώρης, Ευγενία Μπουρνόβα, Στέλλιος Μπουτάρης,

Αλέκα Μπουτζουβή, Νίκος Μυλωνάς, Αριστείδης Μπαλτάς,

Δημήτρης Μπίρμπας, Μάρω Μπουρνού, Νικολέτα Νάκου,

Γεώργιος Νακρατζάς (ο γνωστός, ουράνιο τόξο, κτλ), Παναγιώτης Νεστορίδης, Ανδρέας Νεφελούδης,

Θύμιος Νικολαΐδης, Σοφία Νικολαΐδου, Λιλή Ντίνα,

Σάκης Ξανθόπουλος, Μιράντα Ξαφά, Αμεντέο Οντόνι,

Γιώργος Παγουλάτος, Στρατής Πάλλης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος,

Τάκης Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος Πανουσιάδης, Ανδρέας Πανταζόπουλος,

Παναγιώτης Πάντος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Στέφανος Παπαγεωργίου

, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Ελίζα Παπαδάκη, Δέσποινα Παπαδημητρίου,

Γιάννης Παπαδόπουλος, Τέτα Παπαδοπούλου, Γιάννης Παπαθεοδώρου,

Θόδωρος Παπαθεοδώρου, Νίκος Παπαμίχος, Πάρις Μαπαμίχος-Χρονάκης,

Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, Ιωάννα Παπαστάμου, Ανδρέας Παππάς,

Τάκης Παππάς, Λάκης Παρθενόπουλος, Γρηγόρης Πασχαλίδης,

Γιάννης Παυλής, Μίλτος Παύλου, Βασίλης Πεσμαζόγλου, Στέφανος Πεσμαζόγλου,

Μίλτος Πεχλιβάνος, Μαρία Πινίου-Καλλή, Ειρήνη Πιτταράκη,

Πόπη Πολέμη, Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Χρήστος Πολυζωγόπουλος,

Πάνος Ν. Πολυζωίδης, Κώστας Πουλάκης, Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη,

Νίκος Ροτζώκος, Μπάμπης Σαββάκης, Βασίλης Σακελλαρίου,

Σεραφείμ Σεφεριάδης, Νίκος Σιγάλας, Νίκος Σιμόπουλος,

Χρήστος Σίμος, Δημήτρης Σκουρέλλος, Πάνος Σκοτινιώτης, Κώστας Σπυρόπουλος,

Μιχάλης Σταθόπουλος, Δημήτρης Σταματόπουλος, Γιώργος Στάμου,

Γιώργος Στυλιανίδης, Αρης Στυλιανού, Ριχάρδος Σωμερίτης,

Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Αμαλία Τανδρία, Θανάσης Τζαβάρας,

Αμαλία Τζανάκη, Μαρία Τοπάλη, Μιχάλης Τρεμόπουλος,

Θανάσης Τσακίρης, Πάνος Τσακλόγλου, Αλέξης Τσαούσης,

Λίζυ Τσιριμώκου, Σόνια Τσιτήλου, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καίτη Τσίχλη-Αρώνη,

Δημήτρης Τσουκαλάς, Γιώργος Φαράκλας, Νίκος Φίλης, Χάγκεν Φλάισερ,

Ελένη Φουρναράκη, Άννα Φραγκουδάκη, Έμμυ Φρονίμου,

Θεανώ Φωτίου, Ποθητή Χαντζαρούλα, Βύρων Χαρίτσης,

Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη, Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης, Δημήτρης Χατζησωκράτης,

Τάκης Χατζόπουλος, Χρήστος Χατζόπουλος, Αντώνης Χελιδώνης,

Ελένη Χοντολίδου, Δημήτρης Χριστόπουλος, Ζώγια Χρονάκη,

Νίκος Χρυσόγελος, Σοφιανός Χρυσοστομίδης.

Ο ορισμός της ΑΓΑΜΗΤΗΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ

Το λυσσαλέο μίσος της Μέρκελ για τους Ελληνες! “Τους Έλληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλλιά, να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό!”

Τι είχε πει σε γεύμα στο Λονδίνο με τον Σαρκοζί και τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ….
«Τους Έλληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλλιά, να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό και λίγο πριν σκάσουν, να τους αφήνεις να πάρουν μια ανάσα. Και μετά ξανά το ίδιο…» – Αντίγραφο του Χίτλερ η γερμανίδα καγκελάριος
merkel222

Όπως διαβάζουμε στο “Παρόν της Κυριακής” , η αποκάλυψη, από πολύ καλή πηγή, μιας συζήτησης που είχε γίνει σε φιλικό γεύμα πριν από δύο χρόνια στο Λονδίνο, με συνδαιτυμόνες τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον τότε γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, δίνει την εξήγηση του μαρτυρίου της σταγόνας που ζει πέντε χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός.

Είναι έργο απόλυτης σκηνοθεσίας της Μέρκελ, που πιστοποιεί ότι ο Χίτλερ είναι ξανά εδώ, ζει μέσα από τη νοοτροπία της γερμανίδας καγκελαρίου.

Μόνο που, αντί για Στούκας, πολυβόλα, Άουσβιτς και Νταχάου, χρησιμοποιεί το σύγχρονο όπλο, τον εκβιασμό με το χρήμα, που εκτελεί ψυχρά όποιον λαό δεν υποταχθεί στα κελεύσματα της Γερμανίας, η οποία παραμένει, δυστυχώς, στα ίδια μονοπάτια που προκάλεσαν τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και έσπειραν ερείπια και ποταμούς αίματος.

Σε εκείνο το γεύμα, μεταξύ τυρού, αχλαδίου και καλού κρασιού, η κυρία Άνγκελα Μέρκελ ξεδίπλωσε όλο το μίσος της για τον ελληνικό λαό, λέγοντας:

«Τους Έλληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλλιά, να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό και λίγο πριν σκάσουν, να τους αφήνεις να πάρουν μια ανάσα. Και μετά ξανά το κεφάλι μέσα μέχρι να καταλάβουν».

Αυτό ακριβώς κάνει πέντε χρόνια τώρα. Είναι η συνταγή της… Βιάζει τους Έλληνες, δυστυχώς με την ανοχή, που δεν διαφέρει καθόλου από τη συνενοχή, της κυβέρνησης Σαμαρά. Βγάζει τα απωθημένα της για την ηρωική αντίσταση της Ελλάδας το ’40 και μετά.

Δίνει με το σταγονόμετρο μικρές ανάσες, και μόλις πας να σταθείς όρθιος, ξανά στο νερό, μέχρι να πεις «παραδίνομαι»… Μέθοδοι Γκεστάπο αλλά και Χόνεκερ…

Και το μαρτύριο συνεχίζεται… Θα βουτάει το κεφάλι των Ελλήνων στο νερό όσο η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα δεν λένε: «Ως εδώ, τράβα στις ρίζες σου, κυρία Μέρκελ. Εδώ δεν φυτρώνουν Άουσβιτς και Νταχάου».

Ελπίζουμε, ύστερα από αυτήν την… εξομολόγηση της… φίλης σου, Αντώνη Σαμαρά, να καταλαβαίνεις πού το πάει ο… Γερμαναράς. Στο μαρτύριο στο οποίο σε υπέβαλλε η Γκεστάπο μέχρι να σηκώσεις τα χέρια ψηλά, να παραδοθείς. Αυτό κάνει, και δεν το κρύβει.

Μετά την αποκάλυψη της απάνθρωπης στρατηγικής της, σε πιο εξελιγμένη μορφή από εκείνη του Χίτλερ, κανείς από αυτούς που κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα μας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε…

 http://www.makeleio.gr/?p=132225

Δείτε το για να μην σας πιάνουν κορόιδα…
http://www.makeleio.gr/?p=132050

Ομολογία Χ.Κλίντον: "Η κατάρριψη του Boeing είναι ευκαιρία για να χτυπηθεί η Gazprom" (vid)

Θα μπορούσε να πει κανείς απλά, NO COMMENT για την εγκληματία αυτή που φιλοδοξεί να γίνει Πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν σέβεται ούτε έναν νεκρό (Hillary Clinton on Gaddafi: We came, we saw, he died,

Όλα όμως δείχνουν ότι σήμερα κυβερνούν τις ΗΠΑ επικίνδυνοι για τον πλανήτη άνθρωποι, με τον πρόεδρο Ομπάμα να έχει λάβει τον ρόλο του προπαγανδιστή και αυτός μόνος, ως και εις τα χημικά της Συρίας όπου απεδείχθη ότι εψεύδετο, και τώρα να κάνει ο ίδιος συνεχώς προπαγανδιστικές δηλώσεις που πάνω από όλα μειώνουν το λειτούργημα του Προέδρου των ΗΠΑ.

Παρόμοιο φανατικό επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη άτομο, δείχνει να είναι και ο Κέρρυ.

Η δε ΕΕ δια των ιθυνόντων της «δορυφορικά» υπακούει και φέρεται με τον ίδιο επικίνδυνο για την ανθρωπότητα τρόπο.

Με τον «καθρέφτη» της το Euronews να προκαλεί αηδία με τη συνεχή του πλύση εγκεφάλου που επιχειρεί.

Όσον αφορά επίσης τα δικά μνας ΜΜΕ είναι αντάξια της παρούσας ΕΕ υποτελούς της Νέας Τάξης

Ευριπίδης Μπίλλης

Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More